Aplikacja  GEO-INFO i.Wniosek  umożliwia dostęp do danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego na terenie Miasta Elbląg.

Przeznaczona jest do składania i obsługi wniosków o udostępnienie materiałów z zasobu lub raportów z bazy EGiB. Umożliwia rejestrację klienta przez Internet i dokonywanie płatności elektronicznych.

Jakie wnioski można składać?

 1. Logowanie bezpośrednio w aplikacji (konto o ograniczonym dostępie)
 • Mapa ewidencji gruntów i budynków
 • Mapa zasadnicza
 • Baza danych BDSOG
 • Baza danych GESUT
 • Baza danych BDOT500
 1. Logowanie do aplikacji przez profil zaufany na platformie ePUAP umożliwia dodatkowo
  składanie wniosków o:
 • Wypis z rejestru gruntów
 • Wypis z rejestru budynków
 • Wypis z rejestru lokali
 • Wypis z kartoteki budynków
 • Wypis z kartoteki lokali
 • Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych
 • Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej
 • Wyrys z mapy ewidencyjnej
 • Uproszczony wypis z rejestru gruntów
 • Wypis z wykazu działek ewidencyjnych
 • Wypis z wykazu podmiotów
 • Baza danych EGiB
 • Raport tworzone na podstawie bazy EGiB (rejestry, kartoteki, skorowidze, wykazy, zestawienia)