Aplikacja  GEO-INFO i.Kerg  przeznaczona jest do zgłaszania prac geodezyjnych lub kartograficznych i wydawania materiałów dla Wykonawstwa geodezyjnego.

GEO-INFO i.Kerg pozwala na:

  • Rejestrację zgłoszeń prac geodezyjnych przez Internet
  • Automatyczne przygotowanie i możliwość pobierania dokumentów niezbędnych do realizacji prac geodezyjnych lub kartograficznych
  • Dokonywanie płatności elektronicznej za zamówione materiały
  • Wysyłanie do MODGiK baz roboczych oraz operatów technicznych w postaci elektronicznej

Warunkiem uzyskania dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Kerg jest:

  1. Złożenie wniosku o uzyskanie dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Kerg
  2. Akceptacja regulaminu korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Kerg
  3. Podpisanie umowy