W związku z pismem Głównego Geodety Kraju znak NG.OiL.071.28.2021 z dnia 26 lipca 2021r. dotyczącego rejestru prac geodezyjnych pod kątem terminu zakończenia tych prac oraz przeprowadzonej analizie tych prac przez MODGiK w Elblągu w latach 1996 do 2020 proszę o informację do dnia 15 września 2021r. czy prace geodezyjne w tych latach są dalej kontynuowane. Jeśli nie, to proszę o informacje o ich o anulowaniu.
W razie braku odpowiedzi na powyższą informację MODGiK w Elblągu dokona anulowania prac geodezyjnych zgłoszonych przed dniem 31 lipca 2020 r., których realizacja powinna zostać zakończona zgodnie z informacją umieszczoną w zgłoszeniu pracy geodezyjnej.
Dnia 7.09.2021r.
Katarzyna Strojek
Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu