GEO-INFO Delta  – Aplikacja przeznaczona do wykonywania małych i średnich opracowań w zakresie mapy zasadniczej, z wyłączeniem danych opisowych EGiB. Zawiera pakiet narzędzi edycyjnych i obliczeniowych, niezbędnych do efektywnego wykonania opracowania. Wymiana danych z ODGiK odbywa się w formacie GIV.
Aplikacja zawiera unikatowy mechanizm różnicowej aktualizacji danych po stronie Wykonawcy na podstawie aktualnego stanu zasobu geodezyjnego w ODGiK. Aktualizacja odbywa się poprzez internet i jest inicjowana przez Wykonawcę.

GEO-INFO Delta do współpracy ODGiK z Wykonawcami (wersja 32-bit) 

GEO-INFO Delta do współpracy ODGiK z Wykonawcami (wersja 64-bit)