Aplikacja  GEO-INFO i.Rzeczoznawca  pozwala na dostęp do danych rejestru RCiWN z funkcjonalnością ukierunkowaną na rzeczoznawców majątkowych

  • Uzyskanie informacji z rejestru cen i wartości nieruchomości
  • Możliwość zadawania kryteriów wyszukiwania podczas dostępu do danych RCiWN
  • Dokonywanie płatności elektronicznej

Warunkiem uzyskania dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca jest:      

  1. Złożenie wniosku o uzyskanie dostępu do aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca
  2. Akceptacja regulaminu korzystania z aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca
  3. Podpisanie umowy